KASS

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag?

Wat zijn onze openingstijden?

Openingstijden Kass Bladel & Nederweert

Verkoop:

 • maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00u
 • zaterdag: 08.30 - 12.30u
 • Overige tijden / bezoeken in de avond zijn op afspraak mogelijk. U kunt hierover bellen naar Bladel: 0497-782501 of Nederweert: 0495-626055. 

Werkplaats:

 • maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00u

Openingstijden Kass Oirschot:

Verkoop:

 • maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00u
 • zaterdag: Gesloten, voor het e.v.t. terugbrengen van huur aanhangwagens o.i.d. kunt u wel in Bladel of Nederweert terecht.
 • Overige tijden / bezoeken in de avond zijn op afspraak mogelijk. U kunt hierover bellen naar: 0499-782601.

Werkplaats:

 • maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00u

Raadpleeg op onze home-page de nieuwsberichten voor aangepaste openingstijden rondom feestdagen en vakanties!

Voorkom teleurstelling, neemt u bij twijfel a.u.b. telefonisch kontakt met ons op.

Rijbewijs B of BE benodigd?


RIJBEWIJS B:
Hiermee mogen alle aanhangwagens getrokken worden met een "toegestane maximum massa" tot en met 750kg.


Zwaardere aanhangwagens (vanaf 751kg) mogen ook getrokken worden met rijbewijs-B, indien aan de volgende regel wordt voldaan:

 • De optelling van de "toegestane maximum massa van het trekkend voertuig" en de "toegestane maximum massa van de aanhangwagen" mag niet meer zijn dan 3500kg.

 

gebruikte termen:
"toegestane maximum massa van de aanhangwagen". Dit komt overeen met het "ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van aanhangwagen".

"toegestane maximum massa van het trekkend voertuig". Dit komt overeen met het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de auto.

Let op: óók gewone personenauto’s kennen deze wettelijke "toegestane maximum massa". Deze staat niet altijd op het kentekenbewijs vermeld, maar wél in het RDW kentekenregister. (Hieronder vindt u een link naar de RDW-site waar u deze gegevens kunt terugvinden na invullen van uw kenteken).

 

De aanhangwagen of oplegger mag dus zwaarder zijn dan de lege auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken. Tot 19 januari 2013 moest de aanhanger of oplegger lichter zijn dan de ledige massa van de trekkende auto (dat is het gewicht zonder lading en inzittenden).

 

Wat mag mijn auto trekken?

Hiervoor geldt altijd de regel dat het gewicht van de aanhangwagen + de aanwezige lading nooit meer mag bedragen dan de "maximale trekhaaklast" van het betreffende trekkend voertuig. Dit laatste heeft puur betrekking op voertuig-technische aspecten en heeft geen énkel verband met rijbewijs-eisen gesteld door de overheid.
Deze maximale trekhaaklast is per auto verschillend, daar deze gebonden is aan de technische mogelijkheden van dit voertuig. Deze maximale trekhaaklast staat op het kentekenbewijs vermeld.
Hier wordt dus niet de "toegestane maximum massa van de aanhangwagen" als leidraad genomen, maar het gaat nu om het feitelijke gewicht van de aanhangwagen inclusief de lading op dát moment. Voor controle op deze regel (c.q. verbalisering ) moet de aanhangwagen dus altijd op een weegbrug gezet worden. Dit om het werkelijke gewicht van de aanhangwagen + lading te wegen.

 

Indien u een BE-rijbewijs heeft, en bijv. een auto die 1700kg mag trekken, dan mag u hier dus een aanhangwagen achter koppelen met een totaalgewicht van bijv. 2500kg. De aanhangwagen incl. belading mag echter in dit voorbeeld niet meer wegen dan 1700kg.

PDF Rijbewijs B of BE

Hoe kan ik TMM aan laten passen op mijn kentekenbewijs?

(Aanpassing) Toegestane Maximum Massa (TMM)


In sommige gevallen kunt u het "totaalgewicht" van de aanhangwagen aan laten passen op het kenteken, om een combinatie te mogen rijden met een B-rijbewijs.
Hiervoor kunt u het PDF aanvraagformulier downloaden. Dit moet volledig ingevuld aan de RDW gestuurd worden en de kosten hiervoor (€ 58,00) moet u overmaken aan RDW. Precieze werkwijze vindt u op het aanvraagformulier.

Download hier het RDW aanvraagformulier voor aanpassing TMM

Welke eisen gelden er voor het beladen van een aanhangwagen?

Voor het beladen van aanhangwagens gelden de volgende regels:

 

 • Deelbare lading van een aanhangwagen mag aan de achterzijde 1 m uitsteken
 • Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een motorvoertuig of een eenassige aanhangwagen maximaal 5 m uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras
 • Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een meerassige aanhangwagen maximaal 4 m uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras;
 • Ondeelbare lading die meer dan 1 m achter de aanhangwagen uitsteekt, moet altijd voorzien van een “lange-lading-markeringsbord” (diagonaal rood-wit gestreept, afm. 0,50 m x 0,50 m) dat ’s nachts en bij slecht zicht overdag moet zijn verlicht.

 

Voor alle soorten lading geldt verder:

 • De lading mag het laadvermogen van auto en/of aanhangwagen niet overschrijden.
 • De lading mag nooit aan de voorzijde van een aanhangwagen uitsteken.
 • De totale breedte van aanhangwagen en lading mag nooit meer bedragen dan 2,55 m.
 • De lading moet zodanig zijn gezekerd dat deze bij plotseling remmen, uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen. Hiervoor leveren wij ladingnetten in diverse afmetingen.
 • Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een dekzeil, zodat dit er niet af kan waaien. Hiervoor leveren wij dekzeilen in diverse afmetingen en uitvoeringen.
 • Rijd altijd met dichte deuren of achterklep, bij voorkeur met een deugdelijk slot afgesloten.

 

In het wetboek staat beschreven (Artikel 5.18.6):

 • De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kan vallen.
 • Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, moet deugdelijk zijn afgedekt.
 • Jurisprudentie: "De wijze van afdekken is afhankelijk van de soort lading die wordt vervoerd. Zo zal voor grof puin een ladingnet voldoende zijn, terwijl zand een dekzeil zal vereisen".

 

Trekgewicht 
De te trekken aanhangwagenmassa staat vermeld op het kentekenbewijs (voorheen op het aanvullingsblad). Deze massa mag niet worden overschreden. Let op! Het maximale trekgewicht van een trekhaak kan een beperkende factor zijn.

 

Breedte van personenauto plus aanhangwagen en lading 
De breedte van de personenauto en aanhangwagen inclusief lading mag niet groter zijn dan de maximum toegestane breedte van de personenauto of aanhangwagen.

Lading van personenauto’s mag niet meer dan 20 cm aan elke zijkant uitsteken.

Maximaal toegestane totale breedte is 255 cm. 

Welke technische eisen gelden voor aanhangwagens?

Afmetingen
Aanhangwagens mogen niet langer zijn dan 12 meter. De hoogte mag maximaal 4 meter en de breedte 2,55 meter bedragen (beide inclusief lading). Op onverharde wegen geldt een maximale breedte van 2.20 meter. Auto en aanhanger mogen samen niet langer zijn dan 18 meter.

 

Verlichting

 • Twee wit licht uitstralende stadslichten aan de voorzijde als de aanhangwagen breder is dan 1,60m

 • Twee richtingaanwijzers aan de achterzijde

 • Twee rode achterlichten

 • Twee rode remlichten

 • Witte kentekenplaatverlichting

 

Voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg (eigen gewicht plus belading) geldt bovendien de verplichting van:

 • Twee witte markeringslichten aan de voorzijde en twee rode aan de achterzijde als dewagen breder is dan 2,10 m.

 • Zijmarkeringslichten indien de aanhangwagen langer is dan 6 m.

 

Reflectoren

 • Twee driehoekige (met de punt naar boven) rode reflectoren aan de achterzijde (max. 40 cm uit de buitenzijde).

 • Twee witte reflectoren aan de voorzijde indien de aanhangwagen niet breder is dan 1,60 m

 • Niet-driehoekige ambergele reflectoren aan elke zijkant van het voertuig (maximaal 3m h.o.h. en minstens één op maximaal 1m van de achterzijde).

De reflectoren mogen zich niet lager dan 0,35m en niet hoger dan 0,90m bevinden, gerekend vanaf het wegdek.

 

Mistachterlicht 
Alle niet-kentekenplichtige aanhangwagens (-> totaal toegestaan gewicht t/m 750kg) moeten voorzien zijn van een mistachterlicht, ongeacht bouwjaar of afmetingen.

Daarnaast moeten alle kentekenplichtige aanhangwagens (-> totaal toegstaan gewicht van meer dan 750 kg) die na 31 december 1997 in Nederland in gebruik zijn genomen eveneens voorzien zijn van een mistachterlicht.

 

Achteruitrijverlichting

Alle kentekenplichtige aanhangwagens tenaamgesteld na 9 juli 2011 moeten voorzien zijn van achteruitrijverlichting.

 

Deze maatregel stelt voor aanhangwagens tot zes meter lengte één achteruitrijlamp verplicht, een tweede mag gevoerd worden. Aanhangers langer dan zes meter dienen twee achteruitrijlampen te voeren en mogen er nog twee bij hebben.

 

Om de achteruitrijverlichting te kunnen laten werken is een nieuwe 13-polige (Jaeger) stekker op de aanhangwagen een vereiste. Het trekkend voertuig moet dus ook voorzien zijn van een 13-polig stopcontact, want bij gebruik van een adapter (van 7 naar 13 polen) wordt de achteruitrijverlichting uitgeschakeld.

 

Losbreekvoorzieningen 
Geremde aanhangwagens moeten een veiligheidsvoorziening hebben die voorkomt dat de aanhangwagen z'n eigen weg gaat als hij van de auto losbreekt. Voor ongeremde aanhangwagens komt alleen een hulpkoppeling in aanmerking. 

 

Losbreekkabel

De losbreekkabel (in de wet losbreekreminrichting genoemd) is een stalen verbindingskabel tussen de auto en de reminstallatie van de aanhangwagen.
Het trekt de aanhangwagen op de (hand)rem als deze van de auto losraakt. Daarna breekt deze. De losbreekkabel komt alleen voor op geremde typen. Deze dient u aan een speciale beugel vast te maken en niet om de kogel te leggen. Aan de auto moet deze beugel aan een vast deel gekoppeld zijn, bijv. een speciale klem of oog aan de trekhaak. Uiteraard moet deze in goede staat zijn.

 

Hulpkoppeling 
Aanhangwagens zonder reminstallatie moeten een hulpkoppeling hebben.

Een hulpkoppeling bestaat uit één of twee kabels (kettingen mogen ook) die zo dicht mogelijk bij het midden van het voertuig zijn vastgemaakt. Deze moet zo zijn aangebracht dat bij het losraken van de originele koppeling de dissel de grond niet kan raken. Ook moet de hulpkoppling sterk genoeg zijn om de aanhangwagen (inclusief lading) aan de auto vastgekoppeld te houden; deze mag in tegenstelling tot de losbreekkabel dus niet breken.

Waar kunnen voertuigen tenaamgesteld worden?

Elke aanhangwagen met een toegestane maximum massa boven 750kg moet in Nederland temaamgesteld worden. Deze aanhangwagen krijgt dan ook een eigen vaste GAIK-kentekenplaat (geel, zwarte letters/cijfers met aan linker zijde een blauw "vlaggetje").

Alle Nederlandse aanhangwagens met een toegestane maximum massa t/m 750kg dragen een kentekenplaat (wit met zwarte letters/cijfers) met daarop de kenteken-combinatie van het trekkend voertuig.

 

KASS BV heeft een erkenning bij RDW om nieuwe en gebruikte voertuigen te naam te stellen. Middels een beveiligde internetverbinding met deze dienst kunnen wij voertuigen die wij verkopen bij ons in huis op de naam van de nieuwe eigenaar tenaamstellen.

Als een aanhangwagen ingeruild wordt, kunnen wij ook zelf een vrijwaring aanmelden, uitschrijven en afgeven.

Hiervoor hoeven we dus niet naar het postkantoor te gaan.
Kan ik een 100 km/h ontheffing krijgen voor Duitsland?

Door de TÜV kunt u uw aanhangwagen, vouwwagen of caravan laten keuren voor een zogenaamde "Tempo 100-ontheffing". U mag dan met uw personenwagen met caravan, aanhangwagen of vouwwagen 100 km/uur rijden op de snelweg in Duitsland (in plaats van de gebruikelijke 80 km/uur).

Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen, moet aan bepaalde eisen worden voldaan zodat u uw caravan, aanhangwagen of vouwwagen kunt laten inspecteren door de TÜV om deze ontheffing te krijgen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht: https://www.dekra-claims-and-expertise.nl/nl/tempo-100

Sponsoring

Kass B.V. wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, Kass B.V. kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Wij als Kass B.V. stellen uitsluitend een jury- / kassawagen ter beschikking voor uw evenement. Geldberagen worden niet (meer) uitgegeven om uw evenement te realiseren. Om voor sponsoring in aanmerkingen te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen:

 

 • Kass B.V. sponsort uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen haar werkgebied.

 • Uw vereniging staat positief bekend en is betrouwbaar en professioneel.

 • De activiteit is bestemd voor een brede, lokale groep mensen.

 • Kass B.V. geeft de voorkeur aan sponsoring van activiteiten of verenigingen die ons de mogelijkheid bieden ons relatienetwerk te onderhouden en versterken en/of onze naamsbekendheid te vergroten.

 • Uw vereniging wordt niet gesponsord door een ander Aanhangwagenbedrijf (bij hoofdsponsorschap).

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter.

 • Verenigingen of stichtingen die geld inzamelen voor goede doelen.

 • Feesten en jubilea.

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. Uw sponsoraanvraag kunt u indienen bij een van onze drie vestigingen. In alle gevallen beslist Kass B.V. 

autonoom over het wel/niet honoreren van uw sponsorverzoek en of onze jury- / kassawagen aan uw sponsoraanvraag wordt uitgeleend. 

Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. 
Het juist beladen van een aanhangwagen

Voor het beladen van aanhangwagens gelden de volgende regels:

 

Deelbare lading van een aanhangwagen mag aan de achterzijde maximaal 1 meter uitsteken. Lading wat meer dan 1 meter achter de aanhangwagen uitsteekt, moet altijd voorzien zijn van een “lange-lading-markeringsbord” (diagonaal rood-wit gestreept, afm. 0,50 m x 0,50 m) dat ’s nachts en bij slecht zicht overdag moet zijn verlicht.

 

Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een motorvoertuig of een eenassige aanhangwagen maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras. Ondeelbare lading mag aan de achterzijde van een meerassige aanhangwagen maximaal 4 m uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras; echter de uitstekende lengte mag niet meer zijn dan 0,5 x de lengte van het voertuig of aanhangwagen.

 

Voor alle soorten lading geldt verder:

De lading mag het laadvermogen van auto en/of aanhangwagen niet overschrijden.
De lading mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken.

 • De lading mag tot 20 cm. aan elke zijkant uitsteken, anders moet de lading voorzien zijn van markeringsborden.

 • De totale breedte van een aanhangwagen mag nooit meer bedragen dan 2,55 meter. Met uitzondering van geconditioneerde wagens (koelwagens). [Ladingnet fijne maas]

 • De lading moet zodanig zijn vastgezet (met spanbanden), dat deze bij plotseling remmen op zijn plaats blijft.

 • Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een ladingnet, zodat dit er niet af kan waaien.

 • Rijd altijd met gesloten deuren of achterklep.

 

Trekgewicht

De te trekken aanhangwagenmassa staat vermeld op het kentekenbewijs (voorheen op het aanvullingsblad). Deze massa mag niet worden overschreden. Let op! Het maximale trekgewicht van een trekhaak kan een beperkende factor zijn. 

 

Bord 'veevervoer' verplicht op veetrailer!

Heeft u een veetrailer dan bent u verplicht een bord met de tekst 'veevervoer' op de trailer te voeren!!

De VWA-keuring (RVV-keuring) is niet meer verplicht om de vijf jaar. Tenzij u meer kilometers rijdt in een straal van 65 km. of acht uur achtereenvolgens. Tevens heeft u dan een speciaal vervoersbewijs nodig.

Aanhangwagens kampen vaak met overbelasting

Overbeladen aanhangwagens


Voor iedere aanhangwagen, trailer of bedrijfswagen met carrosserie opbouw is een maximum gewicht vastgesteld. Dit staat voor geregisterde aanhangwagens, of andere voertuigen vermeld in het kentekenbewijs. Bij vrachtwagens in het kentekenregister van de oplegger.

 

Bij 750 kg ongeregistreerde aanhangers is het eigenlijk nog eenvoudiger. Het totale gewicht inclusief de aanhanger mag nooit meer dan de wettelijke toegestane 750 kg bedragen. Daarnaast zijn er ook grenzen voor de as-last en koppelingsdruk welke in geen geval overschreden mogen worden.

 

Buiten het gewicht worden er ook eisen gesteld aan de de wijze waarop de lading beladen is. Zo dient het bevestigen en borgen van de lading aan speciale veiligheidseisen te voldoen. Ook dienen ladingen van een open aanhangwagen (open laadbak) zodanig beladen te zijn dat de lading niet van het de aanhanger kan vallen. U bent volgens het verkeersreglement verplicht om een lading af te dekken met een aanhangwagennet.

 

Aanhangwagens kampen vaak met overbelading.
Overbelading kan grote gevolgen hebben. Het heeft invloed op de remvertraging en dus ook op de verkeersveiligheid. Overbelading kan veel schade berokkenen aan het wegdek en is het in het beroepsgoederenvervoer een vorm van concurrentievervalsing.

 

Heeft uw aanhangwagen ook vaak te kampen met overbelading? Hieronder informatie over het juist beladen.

 

Kogeldruk
De ‘kogeldruk’ is de kracht die de aanhangwagen of trailer , via de koppeling, in verticale richting uitoefent op de trekhaak van de auto. Bepalend voor de kogeldruk is de manier van beladen. Veel gewicht voorin de aanhangwagen richting de aanhanger dissel, kan een te hoge kogeldruk tot gevolg hebben. Te veel lading achterin de laadbak zorgt voor een te lage kogeldruk.

 

Te lage kogeldruk
Het gevaar van een te lage kogeldruk is dat de aanhangwagen onvoldoende binding met de auto heeft en zich daardoor zweverig gaat gedragen. Hierdoor kunnen, bijvoorbeeld bij zijwind en passerende vrachtwagens, heel snel slingerneigingen ontstaan. Dit is gemakkelijk te verhelpen door lading van achter naar voren te verplaatsen.

 

Te hoge kogeldruk
Een te hoge kogeldruk zorgt voor een overmatige belasting van de autovering, de trekhaak bevestigingspunten en aanhangwagen koppeling. Dit heeft een negatieve invloed op het weggedrag en ook neemt het rijcomfort af. Een te hoge kogeldruk kunt u veelal aanpassen door de lading die voor in de caravan ligt, dichter bij de as te leggen.

 

De ideale kogeldruk
Als uitgangspunt kunt u voor de kogeldruk ongeveer 5 à 10% van het gewicht van de beladen aanhangwagen aanhouden. De grens daarbij is de maximale kogeldruk die de fabrikant van uw auto aan uw trekhaak voorschrijft en/of de aanhangwagenproducent die dit aan uw aanhangwagen voorschrijft. De laagste waarde is maatgevend en die mag u dan ook niet overschrijden.

 

Het meten van de kogeldruk
Voor het meten van de kogeldruk zijn speciale meters te koop. Het kan echter ook met een gewone personenweegschaal. Dit gaat als volgt: leg op de weegschaal een plankje om de kracht over een groter oppervlak te verdelen. Plaats daarna tussen de koppeling en het plankje op de weegschaal een stuk hout en laat daar de aanhangwagen op rusten.

 

Meten is weten
Stelregel aanhangwagens tot 750 kg.
Aanhangwagens tot 750 kg en de juiste kogeldruk?
Globaal kunt u zeggen dat wanneer u de aanhangwagen vooraan nog goed kunt tillen en eenvoudig op de trekhaak van uw auto kunt plaatsen hij in de meeste gevallen voldoet aan de juiste kogeldruk. Immers 5 a 10 procent van het totale gewicht en uitgaande van een maximum van 10 procent is 75 kg. Wanneer uw aanhangwagen zonder gebruik van steunpoten achter, achterover valt dan heeft u te maken met een te lage kogeldruk. In dit geval doet u er dan verstandig aan om de lading wat naar voren te plaatsen. Deze voorbeelden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld. Om 100 procent zeker van u zaak te zijn zult u het op de juiste manier moeten meten.

 

Waarom kampen aanhangwagens vaak met overbelading?

Het is voor de gebruiker vaak moeilijk te bepalen welk gewicht er exact in een aanhangwagen zit. Hierbij schetsen wij enkele situaties waarbij de verwachting van de lading veel hoger uitvalt in gewicht dan u in eerste instantie zult verwachten.

 

Stel u heeft een aanhangwagen met droog zand geladen. Berekend komt u uit op een gewicht van 750 kg uit. Dat wil zeggen: de daadwerkelijk gewogen lading zit precies op het gewicht wat toegestaan is. Nu gaat u even een klus tussendoor doen. Er komt een regenbui over uw lading. Zou u de wagen hierna opnieuw wegen dan zult u zien dat uw lading enorm in gewicht is toegenomen. Er zit namelijk een groot verschil tussen droog zand en nat zand.

 

Een andere situatie: U moet een 1000 liter bigbag met zout laden. U verwacht dat deze bigbag met zout ongeveer of net boven de 1000 kg zal wegen. Wat blijkt echter na weging van de 1000 liter bigbag met zout dat deze bigbag geen 1000 kg weegt maar het dubbele. Dus 2000 kg. Zout blijkt namelijk als chemische eigenschap een waterbindend vermogen te hebben. 1 molucuul van het zout kan meerdere moluculen water bevatten.

 

De weging na belading is voor velen ook een groot probleem, niet iedereen heeft zomaar een weeginstallatie in de buurt. Vaak wordt er geladen op inschatting en ervaring.

 

Dit zijn maar enkele voorbeelden waarom aanhangwagens vaak te kampen hebben met overbelading. Wat wij u mee willen geven is, wees u bewust van het type lading. Probeer ladingen waarmee u geen ervaring heeft eerst te wegen. Of vraag na wat het exacte gewicht van het materieel is alvorens u de weg op gaat.

 

Wenst u een goed advies en bent u geïnteresseerd in een aanhangwagen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Regelgeving aanhanger

Regelgeving hulpkoppeling

Er is verwarring ontstaan over de nieuwe regels omtrent de hulpkoppeling voor aanhangwagens onder de 750 kg, die sinds 1 mei 2009 van kracht zijn.

Conform Europese richtlijnen heeft de Nederlandse overheid het voertuigreglement gewijzigd en gesteld dat een hulpkoppeling voor aanhangers met een maximum massa tot 750 kg niet langer verplicht is. Maar als er wél een hulpkoppeling aanwezig is, dan is men bij wet verplicht om deze op de juiste manier te gebruiken.

Bovenstaande regels zijn op z’n minst vreemd te noemen, temeer daar de eigenaar of bestuurder van het trekkend voertuig te allen tijde verantwoordelijk is voor de veiligheid van de aanhanger.
Als deze, zonder hulpkoppelingskabel, losschiet van de auto en er ontstaat schade, dan kan er ook discussie ontstaan met de verzekeringsmaatschappij. De eigenaar van de aanhangwagen heeft immers bewust afgezien van montage van een hulpkoppeling (of eigenhandig verwijderd) en neemt daarmee een risico.

Het enige juiste advies lijkt dan ook om toch een hulpkoppeling te monteren én om deze altijd op de juiste manier te gebruiken. Controleert u dan ook of de auto is voorzien van correcte bevestigingsmogelijkheden. Voor aanhangwagens boven de 750 kg is niets veranderd en geldt dat deze moeten zijn voorzien van een losbreekreminrichting.

Regelgeving Kenteken
Aanhangwagens met een maximaal laadvermogen van boven 750 kg moeten voorzien zijn van een eigen kenteken. Koopt u een nieuwe of gebruikte aanhanger bij een BOVAG-bedrijf, dan wordt het kentekenbewijs automatisch op uw naam gezet. U hoeft hiervoor niet meer apart naar het postkantoor. Een aanhanger onder de 750 kg moet zijn voorzien van een witte plaat met het kenteken van het trekkend voertuig. Het is NIET toegestaan om zelf een kentekenplaat te maken (en gebruiken) van karton o.i.d.
 
Tips voor een juiste belading van de aanhanger
• Verdeel de lading gelijkmatig.
• Plaats zware lading zoveel mogelijk in het midden.
• Let op de kogeldruk, die moet tussen 45 en 75 kg liggen.
• Zet de lading goed vast met deugdelijke spanbanden of touw.
• Dek de lading altijd af met een net.
• Houdt u altijd aan het maximale laadvermogen (en blijf daar liefst iets onder).
• Controleer geregeld de bandenspanning van de aanhanger en de auto.

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een aanhanger te rijden?

In Nederland mag u in een aantal gevallen een aanhanger of caravan trekken als u in het bezit bent van alleen een rijbewijs B.

Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:

De aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg, of 
De aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg. Voorwaarde is dat de toegestane maximum massa van de totale combinatie (trekkend voertuig pus aanhangwagen) niet meer dan 3500 kg is.
Het werkelijk te trekken gewicht mag niet zwaarder zijn dan het trekvermogen van de auto. Het trekvermogen staat op het Voertuigbewijs.

In alle andere gevallen is een BE of B+ rijbewijs verplicht.

Hoe dit in het buitenland is geregeld kunt u achterhalen bij de buitenlandse instanties.

Mistachterlicht verplicht - wanneer wel en wanneer niet?

Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg
Deze moeten vanaf 1 juli 2006 zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Deze verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen.
 
Aanhangwagens met een maximum massa van meer dan 750 kg
Voor aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg (dus met een eigen kenteken) geldt dat zij één of twee mistachterlichten moeten hebben. Dit als op het kentekenbewijs van de aanhangwagen een datum eerste toelating is vermeld van na 31 december 1997. Aanhangers die vóór die datum op de weg zijn gekomen (zie kentekenbewijs) mogen wèl zijn voorzien van deze lichten, maar het hoeft niet.
 
Hoe hard mag ik rijden met mijn aanhanger of caravan?
Hierover zijn veel misverstanden, maar de regels zijn eenvoudig.

Binnen de bebouwde kom mag u maximaal 50 kilometer per uur (tenzij aangegeven is dat de maximum snelheid lager is). Het maakt niet uit of uw aanhanger of caravan meer of minder weegt dan 750 kg en of hij geremd of niet-geremd is.

Buiten de bebouwde kom mag u maximaal 80 kilometer per uur (tenzij aangegeven is dat de maximum snelheid lager is). Het maakt niet uit of uw aanhanger of caravan meer of minder weegt dan 750 kg en of hij geremd of niet-geremd is.

 

Op een autoweg of een autosnelweg mag u 90 kilometer per uur rijden (tenzij aangegeven is dat de maximum snelheid lager is). Deze nieuwe maatregel is bedoeld om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en geldt voor aanhangwagens met een toegestane massa (gewicht aanhangwagen + belading) van niet meer dan 3500 kg. Is de aanhangwagen inclusief belading zwaarder dan 3500 kg dan geldt op auto(snel)wegen de 'normale' maximum snelheid van 80 km/u.

 

Kenteken voor aanhangers en caravans
Hoofdregel: aanhangers en caravans die meer wegen dan 750 kg hebben een eigen kentekenbewijs. De kentekenplaat voor deze categorie is geel met zwarte letters/cijfers. De kentekenplaat dient ook op de aanhanger of caravan te blijven als deze gestald of geparkeerd staat.

 

Aanhangers en caravans die minder wegen dan 750 kg hebben hetzelfde kenteken als het trekkende voertuig. De kleur is wit met zwarte letters/cijfers.

 

Een zelfgemaakte kentekenplaat op uw aanhanger of caravan voeren is niet toegestaan. Ook niet bij korte ritjes en ook niet als u een aanhanger van iemand leent.

Aanhanger- en bagagenetten verplicht
Sinds 1 januari 2007 bent u verplicht uw lading af te dekken met een aanhangernet / aanhangwagennet.

Wettelijke verplichting: 
'Het gebruik van aanhangernetten is in Nederland voorgeschreven volgens artikel 5.18.6 van het verkeersregelement, waarin staat dat het voertuig zodanig beladen moet zijn dat de lading of delen daarvan niet van het voortuig kunnen vallen.' Bij aanhouding riskeert de bestuurder van een auto met aanhangwagen zonder net een boete van € 140.-.

Typeplaatje en chassisnummer
Aanhangwagens en caravans die meer wegen dan 750 kg moeten zijn voorzien van een typeplaatje. Dit zit meestal op de zijkant of voorkant maar nooit op het koppelingshuis. Verder dient de aanhanger of caravan voorzien te zijn van een ingeslagen chassisnummer op een vast onderdeel van het voertuig.

Papieren kentekenbewijs wordt chipkaart
Het nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat vervangt het bekende papieren kentekenbewijs. Vanaf 1 januari 2014 geeft de Rijksdienst Dienst Wegverkeer (RDW) de kentekencard uit. De nieuwe kentekencard is veilig, handzaam en van deze tijd.

De nieuwe kentekenprocessen creëren de mogelijkheid om het op naam zetten van een voertuig verder te digitaliseren en de kentekencard is nodig om de voertuigcriminaliteit verder aan te pakken.De kunststof kaart is moeilijker na te maken en daardoor lastiger te gebruiken om gestolen voertuigen van een andere identiteit te voorzien.

Als u een papieren kentekenbewijs heeft, dan hoeft u niets te doen. U krijgt de kentekencard vanzelf bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig, of als u bij verlies of beschadiging een vervangend kentekenbewijs aanvraagt. Heeft u in 2013 uw voertuig geschorst en loopt de schorsing af in 2014? Dan ontvangt u na afloop ook een kentekencard. Heeft u in 2018 of 2019 nog een papieren kentekenbewijs, dan krijgt u vanzelf bericht hoe u dit definitief omwisselt voor een kentekenbewijs op creditcardformaat.

Tenaamstellingscode
Bij de kentekencard hoort een unieke code: de tenaamstellingscode. Deze code bestaat uit 9 cijfers en het eerste deel van de code ontvangt u tijdens de overschrijving. Het tweede deel zit bij de kentekencard die de RDW u toestuurt. U voegt de 2 delen van de code zelf samen. De code heeft u nodig als u uw voertuig wilt verkopen inruilen, schorsen, slopen of uitvoeren. Bewaar de tenaamstellingscode daarom goed. Net zoals u deel II van het papieren kentekenbewijs (het Overschrijvingsbewijs) thuis goed bewaart. Het kentekenbewijs op creditcardformaat is net zo duur als het papieren kentekenbewijs. De tarieven voor het aanvragen van een nieuw of vervangend kentekenbewijs en voor schorsen zijn hetzelfde gebleven. Verder dient de aanhanger of caravan voorzien te zijn van een ingeslagen chassisnummer op een vast onderdeel van het voertuig.

Indicatie boetes binnen Nederland

Overtreding Boetebedrag

 • Aanhanger te zwaar beladen (boetebedrag berekend aan de hand van percentage overbelading) € 90 - 300

 • Achterklep sluit niet goed (scharnieren en sluiting) € 90

 • Band: 1 slechte of gladde € 90

 • Band: 2 slechte of gladde € 130

 • Banden niet afgeschermd door spatschermen of lopen aan € 150

 • Elektrische verbindingen niet op de juiste wijze aangesloten € 90

 • Hulpkoppeling niet aanwezig € 150

 • Kentekenplaat niet zichtbaar € 90

 • Kentekenplaat aanhanger anders dan kentekenplaat trekkend voertuig (<750 kg) € 90

 • Kentekenplaat, zelf gemaakt (geen goedkeuringsmerk!) € 60

 • Lading, gevaar voor vallende / niet afgedekt / niet vastgebonden € 240

 • Lading, uitstekende lading > dan 1 meter / geen voorgeschreven plaat € 130 - 150

 • Losbreekreminrichting niet juist aan trekkend voertuig verbonden € 60

 • Mistachterlicht ontbreekt (indien verplicht) € 60

 • Reflectoren, geen € 60

 • Remlichten, geen € 90

 • Richtingaanwijzers niet aanwezig € 60

 • Verlichting: niet in de juiste kleur € 90

 • Bagagenet/aanhangernet, geen € 140

   

Bron: bovag, RDW en politie

Tachograafplicht bij aanhangwagens? 5 dingen die u moet weten

Sinds 2 maart zijn er formeel nieuwe Europese regels geldig voor het rijden met een bestelauto met aanhangwagen. BOVAG merkt dat er bij zowel ondernemers als consumenten veel onduidelijkheid is over wanneer de combinatie nu wel verplicht is om te rijden met een tachograaf en wanneer niet. BOVAG zet vijf dingen op een rij die u hierover moet weten.

De meeste wijzigingen hebben overigens praktisch gezien nauwelijks consequenties omdat ze in de Nederlandse uitleg van de Europese regels al van kracht waren. De belangrijkste wijziging die wel invloed kan hebben op uw advies aan uw klanten betreft de wijziging die het gebruik van een voertuig zonder Tachograaf toestaat in een straal rondom het vestigingsadres. Voorheen was deze vrijstelling geldig voor geheel Nederland en ook beperkt tot Nederland. Dat is nu geworden een straal van 100 kilometer hemelsbreed rondom het vestigingsadres van het bedrijf. Dus wel grensoverschrijdend, maar met de 100 kilometer beperking. Overigens altijd in combinatie met de overige uitzonderingen.
 

Hoe weet ik of mijn bestelauto- aanhangwagencombinatie wel of niet een tachograaf moet hebben? Voor voertuigcombinaties bestaande uit een bestelauto en een aanhangwagen onder de 3500 kilo is er nooit sprake van tachograafplicht. Boven de 3500 kilo kan een tachograaf verplicht zijn. Maar voor voertuigen boven de 7500 kilo geldt dat die al standaard dienen te worden uitgerust met een tachograaf. Tussen de 3500 en 7500 kilo dient er een tacho te worden ingebouwd indien er commercieel vervoer met het voertuig wordt verricht. Tenzij u voldoet aan de hieronder omschreven eisen.
Welke uitzonderingen zijn er?
Voertuigcombinaties onder de 7.500 kilo kunnen vrijstelling krijgen, maar alleen wanneer u voldoet aan alle drie de hieronder omschreven eisen:

 • de bestuurder niet meer dan 12 uur per week met deze combinatie rijdt, en 

 • de bestuurder aan het werk gaat met de materialen of machines die hij meeneemt, en

 • het voertuig binnen een straal van 100 kilometer blijft vanaf de vestigingsplaats van het bedrijf. Er zijn nog ruim dertig verschillende branchespecifieke uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn. Chauffeurs met vrijstelling van de tachograafplicht moeten een registratie bijhouden die voldoet aan de regels van de arbeidstijdenwet. Deze registratie is vormvrij. Dat wil zeggen dat een chauffeur zelf mag kiezen hoe hij zijn registratie bijhoudt.

Wat voor tachograaf heb ik nodig? Bij nieuwe, eerste inbouw moet er altijd de meest recente versie in.
Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd? Gevolg van rijden zonder tachograaf is dat er heel stevige boetes worden opgelegd. Er wordt meestal niet gewaarschuwd maar meteen beboet.
Zijn er dan nog andere regels waaraan ik me moet houden? Als de voertuigcombinatie boven de 3.500 kg komt moet er in de bestelauto een tachograaf gebouwd worden. De bestuurder moet zich dan ook aan de rij- en rusttijden houden. Een alternatief is om goed na te gaan of het niet mogelijk is om het gebruik van het voertuig aan te passen, zodat u wél aan de voorwaarden van de uitzondering kan voldoen.

Voor het examen auto met aanhangwagen gelden de volgende eisen voor het trekkend voertuig

 1. op vier wielen, niet ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, waarbij de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 1.750 kg maar niet meer dan 3.500 kg.
  N.B. Het voertuig moet technisch geschikt zijn om de feitelijke massa van de aanhanger (ledige massa + lading) voort te bewegen;

 2. voorzien van tenminste 4 normale zitplaatsen: twee voorin het voertuig en twee direct daarachter. De achterste zitplaatsen moeten bereikbaar zijn via minimaal één portier aan de zijkant van het voertuig.
  Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een normale zitplaats wordt de richtlijn van de commissie toelating examenvoertuigen (CTE) als uitgangspunt gehanteerd voor breedte en diepte van de zitting. Indien nodig kan de CTE de geschiktheid voor het praktijkexamen beoordelen.
  Een voertuig dat volgens deel II of deel IB van het kentekenbewijs vóór 1 januari 2006 te naam is gesteld van de rijschool die hiermee een rijexamen wil af leggen, en dat vóór deze datum reeds in gebruik was als trekkend voertuig bij deze rijschool, kan voor dit doel gebruikt blijven worden tot 1 januari 2016;

 3. voorzien van een deugdelijke ventilatie, zodat het beslaan van de ruiten tijdens het rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen;

 4. naast de spiegel(s) voor de feitelijke bestuurder voorzien van twee of meer buitenspiegels, waarmee e examinator het weggedeelte rechts en links naast en achter hem kan overzien, en een ooghoekspiegel (minimumafmeting 4 x 8 cm). De spiegels voldoen aan de eisen in de Regeling voertuigen en kunnen zodanig worden afgesteld dat de examinator aan de linkerzijde van het voertuig de bovenste spiegel tot zijn beschikking heeft en aan de rechterzijde van het voertuig de onderste spiegel;

 5. voorzien van een geldig Nederlands kenteken. Dit mag geen handelaars-, transito- of fabriekskenteken zijn;

 6. voorzien van pedalen met rubber manchetten, die zijn aangebracht op nagenoeg dezelfde hoogte boven de vloer en nagenoeg dezelfde afstand tot het schutbord als de pedalen van de feitelijke bestuurder en waarmee de examinator de bedrijfsrem en de koppeling vanaf zijn zitplaats doeltreffend kan bedienen. 
  Een eventueel aanwezig gaspedaal aan de ‘dubbele bediening’ moet voor de aanvang van het examen worden verwijderd of opgeklapt. Gaat het rechterkoppelingspedaal mee bij het bedienen van het linkerkoppelingspedaal, dan mag in geen geval de voet van de examinator in het gedrang komen; naast de pedalen moet dan voldoende voetruimte aanwezig zijn;

 7. voorzien van een zodanige constructie en/of inrichting dat het voertuig zich leent voor het afleggen van een rijexamen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij motorvoertuigen zonder voorruit en open auto’s en evenmin als naast de feitelijke bestuurder (de kandidaat) de zitruimte onvoldoende is voor de juridische bestuurder (de examinator);

 8. De staat van onderhoud is zodanig, dat het rijden ermee geen gevaar oplevert en het verblijf erin aanvaardbaar kan worden geacht. Niet aanvaardbaar zijn bijvoorbeeld een vuil interieur, een niet of slecht werkende verwarming (in de wintermaanden) en brandstof- of uitlaatdampen die in het interieur doordringen;

 9. geen aanwezigheid van onderdelen of apparaten die niet tot de standaarduitrusting behoren, tenzij:
  a. (scherpe) uitstekende delen geheel ontbreken;
  b. de examinator op geen enkele wijze door deze apparatuur of onderdelen in zijn beweging wordt belemmerd. In alle gevallen moet ervoor gezorgd worden dat:< >voorwerpen die de examinator kunnen hinderen of letsel kunnen veroorzaken (schutplaten, mobilofoons, luidsprekers, autotelefoon e.d.) voor het examen zijn verwijderd; 
  het signaleringslampje voor de airbag correct functioneert;. een praktijkexamen mag niet beginnen als dit signaleringslampje blijft branden.voorzien van het wettelijk voorgeschreven L-bord. Voor trekkende motorvoertuigen voor het praktijkexamen E achter B gelden voor dit bord dezelfde eisen als voor gewone personenauto’s.
  Voor trekkende motorvoertuigen van de categorie B met een grotere hoogte dan 1.60 meter is het toegestaan het L-bord aan te brengen in verticale stand en haaks op de lengteas van het motorvoertuig;

 10. niet voorzien van politieke, godsdienstige en/of aanstoot gevende opschriften;

 11. eventuele dak(reclame)borden zijn zodanig bevestigd dat zij niet door de (rij)wind of op een andere manier kunnen losraken;

 12. dashboard-legplankjes mogen de examinator niet hinderen bij het gebruik van de dubbele bediening; de dubbele bediening moet goed zichtbaar blijven;

 13. aan het voertuig mag geen wiel met een zogeheten ‘noodband’ zijn gemonteerd. Als tijdens het examen een wiel met een dergelijke noodband moet worden gemonteerd, kan het examen worden afgebroken en met geringe snelheid naar de examenlocatie worden teruggereden; 

 14. voorzien van een voor de examinator vanaf zijn zitplaats bereikbaar ontsnappingsgereedschap. Dit mag niet zijn geplaatst in een kastje of zijn afgedekt door een klep. Het is speciaal bedoeld om zowel de gordel los te snijden als de zijruiten te breken in geval van een calamiteit.

In de cabine moeten op een voor de examinator duidelijk zichtbare plaats de volgende gegevens leesbaar staan vermeld:

 • het totaalgewicht van het motorvoertuig en de aanhangwagen 

 • de lengte van het motorvoertuig en de aanhangwagen 

 • de breedte van het motorvoertuig en de aanhangwagen 

 • de hoogte van het motorvoertuig en de aanhangwagen 

 • de hoogste asdruk van het motorvoertuig en de aanhangwagen


Deze gegevens kunt u invullen in het document Voertuigggevens praktijkexamen E achter B en in de cabine plaatsen.

Als het examen wordt afgelegd met een motorvoertuigkoppelingspedaal met automatische schakeling moet het motorvoertuig zijn voorzien van een stroomonderbreker als bedoeld in paragraaf 4 of er moet een Verklaring werking motormanagement in het voertuig aanwezig zijn.
 

Opnameapparatuur
Opnameapparatuur in het examenvoertuig is toegestaan, onder voorwaarde dat deze is uitgeschakeld. De examinator moet zich hiervan kunnen vergewissen. Ieder gebruik van deze opnameapparatuur tijdens het rijexamen is verboden. Onder rijexamen wordt in deze ieder product verstaan dat het CBR afneemt. De privacy van de examinator strekt zich uit tot de werkplek. Tijdens het examen is dit het examenvoertuig. Schendingen van de privacy van de examinator schaden het CBR. Indien er sprake is van heimelijke opnames, is er tevens sprake van een strafbaar feit in de zin van het Wetboek van Strafrecht. In een dergelijk geval wordt altijd aangifte gedaan.

 

Toegelaten zijn aanhangwagens:

 

 1. die twee-assig zijn, met een wielbasis van minimaal 3 meter en een totale lengte van minimaal 6 meter;

 2. voorzien van een tandemas in het midden van de aanhanger, en met een totale lengte van minimaal 6 meter;

 3. waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 1.750 kg;

 4. voorzien van een niet doorzichtige gesloten doosvormige opbouw of huif (geen container);

 5. waarvan de opbouw of huif nagenoeg de lengte en breedte van de laadvloer heeft en minimaal de hoogte en de breedte van het trekkend voertuig. Voor aanhangwagens in gebruik genomen ná 1 oktober 2004 gelden tevens de volgende eisen: de lengte van de doosvormige opbouw bedraagt tenminste 4,50 meter; de achterzijde van de aanhangwagen valt nagenoeg samen met de achterzijde van de doosvormige opbouw; een aan de aanhangwagen bevestigde opstaptrede mag niet meer dan 20 centimeter achter de achterzijde van de doosvormige opbouw uitsteken;

 6. die voor tenminste 50 procent van het laadvermogen zijn beladen. Bij twijfel over de belading kan de examinator aan de instructeur om een zogeheten weegbrief vragen;

 7. waarvan de belading voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke voorschriften;

 8. waarvan de belading deugdelijk is vastgezet. De lading mag aan de achter- en zijkant niet uitsteken. De lading mag niet bestaan uit gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen of dieren. De lading mag bestaan uit één of meer containers. Als het vloeistofcontainers betreft, mogen deze uitsluitend gevuld zijn met water. Deze containers moeten geheel zijn afgevuld, terwijl controle van het vloeistofniveau mogelijk moet zijn door middel van een schroefdop op de container of via een niveauglas;

 9. voorzien van een geldig Nederlands kenteken, niet zijnde een handelaars- of fabriekskenteken;

 10. voorzien van het voorgeschreven L-bord, aangebracht aan de achterzijde, in verticale stand en haaks op de lengteas van de aanhangwagen, op een hoogte van tenminste 1.60 meter boven het wegdek en niet achter een ruit;

 11. die niet zijn voorzien van politieke, godsdienstige en/of aanstootgevende opschriften;

 12. voorzien van banden zonder gebreken. De banden moeten over de gehele oppervlakte zijn voorzien van profiel van minimaal 1,6 mm diepte.
  Voor zowel het trekkend voertuig als de aanhangwagen geldt dat deze verzekerd zijn als les- en examenvoertuig.

Minimumzichtveld in de spiegels van de examencombinatie E bij B:

De examinator moet op een afstand van 14 meter, gemeten vanaf de buitenspiegel, een 4 meter brede strook van de weg rechts naast de combinatie kunnen zien in de rechterspiegel. Vanaf de linkerspiegel bedraagt de breedte van deze strook 2,50 meter, eveneens op een afstand van 14 meter.
HEEFT U EEN ANDERE VRAAG?

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur ons een e-mail of gebruik het onderstaand formulier. U ontvangt dan spoedig een reactie.

* Verplichte velden